moderné riešenia

nízkoenergetický dom

Rok: 2012
Lokalita: Orava
Návrh: m8arch
Počet izieb: 5
Počet bytov: 1
Zastavaná plocha: 107 m2
Obostavaný priestor: 640 m3
Úžitková plocha: 151 m2
Rodinný dom má solitérny charakter. Je situovaný v hornej časti pozemku. Stavba má pozdĺžny charakter. Orientácia hlavnej fasády t.j. fasáda obytných častí domu, je smerovaná na západ a juhozápad. Nakoľko objekt neobmedzujú žiadne iné prvky v okolí nijak ho netienenia ani neprekážajú vo výhľade do krajiny. Koncept domu bol riešený tak aby obyvateľovi domu umožňoval výhľady do krajiny z obytných miestností na rôzne dominanty územia ako sú kostoly , kaplnka a lesy. Poloha pozemku, vzhľadom ku krajine a obci Liesek, je výnimočná. Umocňuje to aj potok v spodnej časti pozemku. Zaujímavosťou je že pozemok pretína optická os na ktorej leží Liesecký kostol . Toto bolo zohľadnené aj pri návrhu, kedy návštevník objektu presne pri vychádzaní z domu vidí v diaľke dominantu kostolnej veže. Táto os prechádza celým domom pokračuje v záhrade a končí na vyhliadkovej terase ktorá sa nachádza na rozhraní úrovní hornej a dolnej plochy pozemku. Objekt je dvojpodlažný, nakoľko je to výhodné z viacerých hľadísk, a to sú: šetrenie energie, materiálu, krásne výhľady z druhého podlažia nakoľko na prvom podlaží to nie je možné kvôli stromom. V dvojpodlažnom objekte je jednoduchšie a ekonomickejšie zónovanie priestoru.

Lepšie tepelné zisky a komfort bývania na menšej zastavanej ploche. Toto sú charakteristické vlastnosti pre moderné rodinné domy. Z horného podlažia bude možný výhľad aj na plánovanú vodnú plochu v spodnej časti pozemku. V objekte sú navrhnuté nasledujúce priestory: Vstupný priestor so závetrím a zádverím. Odtiaľto je výhľad na obec Liesek . Vstup je na osi kostola. Zo zádveria je vstup cez prepojovaciu chodbu do pracovne, technických priestorov a hlavného denného priestoru obývacej izby s jedálňou a kuchyňou. Zádverie má navrhnuté odsuvné dvere je v šírke 1,8 m , aby interiér už hneď pri vstupe naznačoval pocit priestrannosti.

  

Urbanistické riešenie

Parcela na ktorej bude objekt postavený má zaujímavé urbanistické danosti vo vzťahu k obci Liesek a okolitej prírode. Nakoľko sa pozemok nachádza na okraji intravilánu v juhozápadnej časti. A je pozemok výškovo a kompozične nadradený nad dolinku v ktorej ležia takmer všetky domy. Je potrebné spomenúť že výstavba na južnej strane obce nie je tak veľmi rozšírená nakoľko južnú okraj obce ohraničuje rieka Oravica. Je tam postavených iba pár objektov. Objekt postavený na miernom kopci, majiteľovi domu nebude nič prekážať vo výhľadoch na zaujímavé urbanistické skvosty tohto prostredia. Zaujímavé dominanty sú končiare vrchov a stavieb, ako je kaplnka za Borom, meteorologická stanica Liesek. Je veľmi dobre vidieť aj kostolnú vežu . Zaujímavosťou je , že hlavná os kostola prechádza ponad rieku presne cez túto riešenú parcelu. Táto skutočnosť mala vplyv aj na architektonické riešenie objektu, kde os kostola prechádza cez dispozíciu domu ponad jedálenskú časť a končí vyhliadkovým mólom v záhrade zo západnej časti. Vstupná os do objektu je identická s osou kostola.

2.1.2. Architektonické riešenie

Architektonický návrh objektu vychádza z danosti územia orientácie pozemku a potrieb investora. Objekt bude slúžiť šesť člennej

rodine. Na úžitkovej ploche 153,49 m2 okrem zimnej záhrady s plochu 5,19 m2 spĺňa objekt aj náročnejšie požiadavky na moderné

bývanie . Je to dvojpodlažná stavba s pozdĺžnym charakterom .Voľnou dispozíciou v 1.nadzemnom podlaží ktoré slúži denným potrebám

rodiny. A čiastočne uzavretou dispozíciou horného 2. nadzemného podlažia ktoré tvorí dennú časť objektu. Stavba má aj vertikálne

prepojenie ktoré zabezpečuje priestor galérie v mieste schodiska. Hlavná os hmoty smeruje na svetové strany sever juh. Objekt napriek

jednoduchosti hmoty tvorí jedinečným vyosenie horných rohových častí. Takto vznikajú horné trojuholníkové konzoly na vrchnej hmote a to

objekt oživuje. Prestrešenie objektu je kombinácia pultových striech a sedlovej strechy.

 

1.Nadzemné podlažie.

Prvé nadzemné podlažie pôsobí vzdušne a veľkolepo. Šatníková skriňa je posunutá jemne doľava, aby vstupný priestor nebol nikdy

zaparataný šatstvom. Zo vstupu je vidieť až do záhrady cez celý dom. Opticky ale tento priehľad rozdeľuje jedálenský stôl, ktorý je uvítacím

prvkom pre domácich a hostí. Kuchyňu a kuchynské stolovanie je pokladané v tomto prípade za symbol rodiny, pohodového bývania a

otvorenosti voči verejnosti.

Obytné priestory domu sú orientované prevažne na západ a juh. Je to tak preto, aby bol objekt akoby chránený od komunikácie, kde hlavne

v letných mesiacoch chodí do polí veľa strojov, ktoré sú hlučné. Aj preto sa v objekte z východnej strany nachádzajú technické,

komunikačné a hygienické priestory.

Obývacia izba je otvorená a je z nej výhľad do dvorovej časti na hory. Je prepojená s jedálenskou časťou a kuchynskou linkou. V obývacej

izbe sa nachádza jednoramenné konzolové schodisko. Konzolové preto, aby aj priestor pod schodiskom bol vzdušný a nie zabudovaný. V

južnej časti objektu, na 1. NP je situovaná zimná záhrada, ktorá tlmí agresivitu slnečných lúčov v lete a na druhej strane pôsobí ako

akumulátor slnečnej energie v zimných mesiacoch. Tento priestor nie je síce veľký napriek tomu ponúka veľmi silný emotívny zážitok, a to hlavne v zime, kde kopce hôr sú pod snehom a v zimnej záhrade sú krásne zelené čínske ruže, brečtan a iné celoročné rastliny. Na rohu

východnej a južnej strany objektu je umiestnená pracovňa, ktorá je prepojená s obývacou izbu. V severo-východnej časti sa nachádzajú

technické priestory, ako je práčovňa a kotolňa, v práčovni je sprchovací kút pre umytie sa, po záhradných prácach. V kotolni sa uvažuje s

kotlom na tuhé palivo a pripojením a solárne kolektory, ktoré budú umiestnené na streche. Z chodby je prístup aj do malého wc .

Prvé nadzemné podlažie je denná zóna objektu.

 

2. Nadzemné podlažie

bude využité ako nočná zóna s nasledovným vybavením :spálňa rodičov s vlastnou hygienou. Dve detské izby s hygienou prístupnou s

chodby. Centrálny šatník a samostatné wc.

Hygienické priestory a šatník sa nachádzajú vo východnej časti čiže od ulice.

Izby sú orientované na východ, juh a západ. Objekt nemá prepojenie iba horizontálne ale aj vertikálne čo dáva priestorom čaro a pohodu

bývania. Takýmto priestorom je malá galéria, vďaka ktorej objekt získava väčšie solárne zisky a presvetľuje priestor do hĺbky. V spálni je

navrhnuté okno do tejto galérie čím je zabezpečené aj západné slnko do priestoru. Takto oživený priestor je aj do neskorých hodín

presvetlený denným svetlom.

Zastrešenie objektu je kombinácia sedlovej strechy s pultovými strechami. Spádované sú na východ a západ.

Sklon striech sa uvažuje 11°. Tieto plochy môžu byť využité na solárne panely.

Na strechu zo severnej strany bude osadený prístupový rebrík s ochranným košom.

 

Copyright © 2012-2024 m8arch s.r.o. Tvorba web stránok - Ján Ďuriga

+421 902 429 902 | info@m8arch.sk