moderné riešenia

projektujeme

Naše projekty sú vždy spracované podľa aktuálnych noriem  s realizačnou statikou.  Podľa nášho projektu dom bezproblému postavíte. Dobrý projekt od nás investorovi v konečnom dôsledku šetrí peniaze.

Projekt vychádza z dobre spracovanej  architektonickej štúdie, ktorá odzrkadľuje a v plnej miere rieši  požiadavky investora. Domy projektujeme v 3D. Investorovi môže náš architekt odprezentovať 3d model domu aj na diaľku pomocou internetu v dohodnutom čase.

Architektonická štúdia obsahuje:
architektonickú správu, 3d vizualizácie objektu, situáciu , pôdorysy, pohľady, charakteristické rezy.

Projekt na stavebné povolenie a realizáciu stavby : je vyhotovený v 5-tich kópiách. Jeho súčasťou je architektúra, statika, zdravotechnika vykurovanie, elektroinštalácie, domový plynovod, požiarno-bezpečnostné  riešenie, energetické hodnotenie, bleskozvod a rozpočet.  Projekt obsahuje aj napojenie na inžinierske siete.

Dokumetáciu Vám dodáme osobne alebo kurérom v dohodnutom čase v tlačenej a digitálnej podobe.

 

Orientačné ceny služieb nájdete  v cenníku, termín a samotný rozsah prác sa určia dohodou pri osobnom stretnutí.

Dohodnite si s architektom bezplatnú konzultáciu ,volajte na tel.č. 0902 429 902 alebo nám napíšte na info@m8arch.sk, radi Vám poradíme.

Copyright © 2012-2024 m8arch s.r.o. Tvorba web stránok - Ján Ďuriga

+421 902 429 902 | info@m8arch.sk