moderné domy na mieru
22. 07.

realizácia rd Kubic Bratislava

Spustili sme realizáciu rodinného domu Kubic Ivanka pri Dunaji. Stavba bude realizovaná na  etapy. Pred zahájením stavebných  prác bol pozemok upravený a vyčistený. Geodet na základe projektu zadefinoval presnú polohu stavby na parcele. Návrh domu si môžete pozrieť tu:                                                           

Následne sme zaznačili presné miesta základov  pomocou  pomocou  tzv. ,, lavičiek " a vápenných čiar.  
Po prekontrolovaní výškových rozdielov sme určili presnú- konečnú úroveň osadenia domu nad terénom.
Pomocou techniky prebiehajú hrubé výkopové práce. Následne robotníci dočistia základovú škáru ručne.
Zakladanie  tejto stavby si vyžaduje presnosť a dôraz na zapracovanie všetkých drobných  zmien ktoré prináša skutočnosť.  Preto počas realizácie aktívne dohliadame a technicky koordinujeme priebeh stavebných prác.
Hlavné zemné práce sú dokončené. Zvyšná zemina je presunutá na okraj staveniska bude potrebná pri dokončovacích prácach. 
V rodinnom dome je krytý bazén. Staticky je to samostatná konštrukcia, oddelená od konštrukcie domou. Technická miestnosť bude realizovaná oproti dnu bazéna o 250 mm nižšie. Z dôvodu zabudovaných technológií prebieha realizácia bazéna ako prvá.Bazén bude realizovaný s vrchným prepadom tj. úroveň vodnej hladiny bude zarovno s podlahou. Takéto riešenie so sebou prináša dotiahnutie dôležitých detailov, správne rozmiestenie a prepojenie technológie, ako je vyrovnávacia nádrž, odvodnenie prepadu, správne nasvietenie bazéna a hlavne odstránenie prebytočnej vlhkosti v priestore bazénovej haly.
Realizačnej firme musia byť  tieto skutočnosti jasné prv ako prebehne betonáž. Aj tu je dôležitá koordinácia všetkých dodávateľov jednotlivých častí, správne  zadefinované požadované prierazy v konštrukciách a rozmery finálnych rozvodov konkrétnych produktov.
Základová doska je hotová prebiehajú betonáže stĺpov po úroveň prekladov.
Počas realizácie je dôležité reagovať a správne koordinovať všetky zmeny a nové požiadavky investora iba tak môžeme zaručiť že dom bude spĺňať technologickú a estetickú úroveň.

Viac informácií len pre prihlásených. Neváhajte a zaregistrujte sa.

Copyright © 2012-2023 m8arch s.r.o. Tvorba web stránok - Ján Ďuriga

+421 902 429 902 | info@m8arch.sk