Bytový komplex - Riverstar

Novinka- spustili sme predpredaj bytov

  • Bytový komplex  - Riverstar

ŠPECIFIKÁCIA PROJEKTU

Projekt rieši rozvoja územia v meste Partizánske, lokalitu nazývanú ako Dolné a Horné makkýše.  V rámci katastra sa jedná o územie v okrajovej južnej časti mesta Partizánske prepojené s prírodou . 
Predmetom investičného zámeru  je vytvoriť zónu bytových domov SEKCIA A,B,C, prepojených so službami slúžiacimi pre predmetnú lokalitu a zároveň naviazať na pôvodnú tech. infraštruktúru. Podporiť rozvoj územia okolo rieky Nitra , prepojiť obyvateľov plánovanej obytnej zóny s pôvodným Šípkom. Priniesť do mesta Partizánske kultúru bývania na úrovni stredného a vyššieho štandardu. 
Celková koncepcia a urbanizmus plánovanej obytnej zóny ako umiestenie bytových domov, služieb a garáží vychádza z daností územia, ochranných pásiem už existujúcich sietí.

Bytové domy Riverstar sekcia A, B, a C sú navrhnuté ako tri monobloky s pôdorysnými rozmermi 22x61m s jedným pozemným a šiestimi nadzemnými podlažiami.  V bytových  domoch bude ako novinka na Slovensku  dodávaná technológia na úpravu šedej vody ako novodobý trend šetrenia prírodných zdrojov.

Rok2024
LokalitaPartizánske - Slovensko

GALÉRIA PROJEKTU

80%
praktické dispozície bytov
40%
doplnkové služby v komplexe
úspora pitej vody- pomocou systému ŠEDEJ VODY
45%
Architektonický ateliér | m8arch

zaujal vás projekt Bytový komplex - Riverstar?

mali by ste záujem o naše služby?

PODOBNÉ PROJEKTY