Cenník

Architektonická štúdia - domu alebo interiéru:

Obsahuje: dizajnové riešenie vypracované v 3d,  materiálový a farebný návrh objektu, vizualizácie objektu.

Cena služieb pri tvorebe štúdie je stanovená od úžitkovej plochy objektu, pohybuje sa od 8 €/m²

Doba dodania: 4-6 týždňov

Investorovi je štúdia odovzdaná na výkresoch v mierke 1:100 ( pôdorysy, pohľady, charakteristické rezy) s jasným definovaním základnej hmoty, plošných výmer a odstupov.

Dodávame pre investora aj finančný odhad plánovanej investície na základe aktuálnych trhových cien a bezplatné poradenstvo, ako  dielo najjednoduchšie zrealizovať.

Projekt na stavebné povolenie:

Naše projekty sú vždy spracované aj s realizačnou statikou. Dôvod je jednoduchý, šetríme Vám čas a financie. Podľa nášho projektu dom bezproblému postavíte. Často chýbajú cudzím projektom realizačné výkresy statiky, čo investorovi v konečnom dôsledku predražuje stavbu.

U nás je to inak, preto projekt obsahuje nasledovné:

  • projekt architektúry (pre územné rozhodnutie aj pre stavebné povolenie)
  • projekt statiky (na úrovni realizačnej dokumentácie)
  • projekt zdravotechniky
  • projekt  vykurovania
  • projekt elektroinštalácie
  • projekt domového plynovodu
  • požiarno-bezpečnostné riešenie
  • energetické bilancie
  • bleskozvod
  • rozpočet

Cena služieb pri dodaní projektu je stanovená od úžitkovej plochy objektu, pohybuje sa  od 25 €/m²

Doba dodania je: 6-10 týždňov

Investorovi je projekt odovzdaný  na výkresoch v mierke 1:100 prípadne 1:75 v 5 vyhotoveniach.

Výhody pre vás

01. Veľkou výhodou je, že vieme pre vás vypracovať projekt na mieru aj na diaľku. Všetky dokumenty počas projektovania zasielame aj  v digitálnej podobe, v prípade požiadavky vám vieme projekt odprezentovať cez referenčný hovor priamo z našej projekcie, pričom nenarušíme pohodu vášho súkromia. Takto šetríme vaš čas a priestor ktorý môžete venovať rodine alebo prijateľom.

02. Nami dodávané projekty obsahujú aj kordináciu profesií a to nielen v dome, ale aj korodináciu sietí, ako je pripojenie domu na vonkajšie inžinierske siete vyplývajúce z charakteru prostredia daného pozemku.

03. Dom je na základe výškopisu, polohopisu a geológie osadený na pozemku do térenu z čoho vychádza aj statické riešenie stavby a odvodnenie.

04. Dodaný rozpočet nieje vypracovaný  rozpočtárom, ktorý je iba teoretik ale priamo našou firmou, ktorá rozpočet spracuje na základe zohľadnenia všetkých súvislostí obchodných vzťahov so subdodávateľmi v danej lokalite, dostupnosti, náročnosti stavby a zadefinuje najnižšiu možnú cenu  realizácie, na základe požiadaviek investora na materiálove riešenie. Takýto rozpočet môže investor pokladať za ponuku na realizáciu jeho stavby našou spoločnostou. 

Radi pre vás spracujeme návrh vášho vysnívaného domu na mieru. Kontaktujte nás na 0902 429 902 alebo na info@m8arch.sk