moderné riešenia

moderná administratívna budova

Rok: 2012
Lokalita: Banská Bystrica
Klient: súkromný investor
Spolupráca: Ing. arch. Dušan Bók

Realizácia objektu začala. Jej priebeh si môžete pozrieť priamo tu.

Urbanistické riešenie

Administratívna budova bude súčasťou zástavby IBV Moskovská ulica, lokalita č. 184. Je navrhnutá na pozemku o výmere 721 m2. V urbanistickej štúdii je pozemok označený č.1. Je to prvý pozemok severne od vjazdu do lokality od pôvodnej Moskovskej ulice. Administratívna budova CUS bude prvou v domoradí štyroch objektov po pravej strane ulice dopravne označenej ako vetva B. Z tejto komunikácie bude realizovaný vjazd na pozemok s 4 odstavnými státiami pre osobné automobily, hlavný vstup do AB, vstup do ubytovacieho apartmánu a vedľajší vstup do AB. Nad vstupom a 3 odstavnými státiami je navrhnutý prístrešok. Zo západnej strany od  vstupnej komunikácie má objekt dve podlažia s plochými strechami. 1.PP je podzemné, len z východného smeru je z 2/3 otvorené. Garáž pre 2 osobné automobily je osadená východne od administratívnej budovy. Vjazd do garáže a vstup do 1.PP bude z komunikácie vetva A. Pred garážou bude plocha na zastavenie automobilu pre bezpečný výjazd na verejnú komunikáciu. Terén okolo administratívnej budovy bude pomocou oporných múrov upravený do stupňovitých, rovinatých a zatrávnených terás

Architektonické riešenie

Architektonický návrh stavby administratívnej budovy CUS zohľadňuje špecifické funkčné požiadavky firmy. Kancelária vedenia firmy a hlavný účel – nahrávacie štúdio pre prednášky vysielané internetom sú situované v 1.NP. Firemné kancelárske priestory s príslušenstvom a dvojgaráž sú situované v 1.PP.V 2. NP je apartmán a s izbami a vybavením pre ubytovanie štyroch lektorov. 

V kompozícii hmôt sa uplatňujú pravouhlé tvary. Navrhnuté sú pásové okná vystriedané presklenými stenami. Fasáda severným smerom je  navrhnutá z prevažne plných plôch, presklenia sú uvažované s matným presklením. Presklené otvorené plochy sú prevažne orientované južným a západným smerom. Design povrchov je založený na kontraste bielych omietaných plôch a tmavohnedých hladkých obložených plôch. Zábradlia sú transparentné. Okrajové oporné múry sú ukončené živými plotmi a sieťovým oplotením. Nad prístreškom pre osobné automobily a garážou sú navrhnuté zelené strechy.

Copyright © 2012-2024 m8arch s.r.o. Tvorba web stránok - Ján Ďuriga

+421 902 429 902 | info@m8arch.sk