moderné domy na mieru

Šúr- Slovenský Grob

Rok: 2010
Lokalita: Šúr- Slovenský Grob
Klient: súkromný investor
Návrh: m8arch
Zastavaná plocha: 60021 m2

Riešená lokalita Slovenský Grob- Šúr sa nachádza pri potoku Čierna  voda, je vhodná na vytvorenie obytného súboru. Limitou územia je zvýšená hladina spodnej vody. Návrh v plnej miere rešpektuje danosti územia.

Ako jeden z nových priestorovo- tvorných prvkov pribudla vodná plocha zastúpená v podobe spojovacích kanálov a jazier určených prevažne pre verejnosť a súkromné vodné plochy určené pre obyvateľov. Odokrytie časti spodnej vody, vytvorenie jazier a vodných kanálov  má tieto výhody prispievajúce k vyššej kvalite prostredia:

-  spojovacie kanály v niektorých častiach prevažne pri zástavbe rodinných a bytových domov pomáhajú   k vymedzovaniu priestoru od verejného k súkromnému

-          voda zlepšuje klimatické podmienky obyvateľov a motivuje človeka k športovým aktivitám

-          vodné kanály svojim prepojením vytvárajú vodnú sieť a sú vhodné na rekreačné využitie člnov

-          návrh vodných kanálov súvisí aj s okolitými obcami Slovenský Grob a Chorvátsky Grob, kde uvažuje s vybudovaním umelých jazier a prepojením týchto jazier s územím Šúr. Vznikne tak vzájomná komunikácia a prepojenie obyvateľov jednotlivých území.

-          vodné kanály v tejto prepojovacej časti územia prispeli k vybudovaniu cyklistických trás

Návrh zohľadňuje ekologické princípy ako je šetrenie energií, insolácia alebo ekologické čistenie. Územie má prevažne polovidiecky charakter a v oblasti hlavnej komunikácie je  v najväčšej miere zastúpená vybavenosť územia, ako sú obchody a administratíva.

Viac informácií o tomto projekte len pre prihlásených. Neváhajte a zaregistrujte sa.

Copyright © 2012-2023 m8arch s.r.o. Tvorba web stránok - Ján Ďuriga

+421 902 429 902 | info@m8arch.sk