moderné domy na mieru

návrh bytového domu Hedera

Rok: 2009
Lokalita: Bratislava
Klient: súkromný investor
Návrh: m8 arch

V sekciovom bytovom dome HEDERA sa nachádzajú rôzne typy bytov. Snahou bolo vytvoriť objekt umožňujúci obyvateľom spoločné trávenie voľného času v poloverejných a polosúkromných priestoroch, či v priestoroch vybavenosti. 

Základnú formu obytných častí tvoria štyri kocky umiestnené na čiastočne zapustenej podnoži garáží a zázemia, sú prepojené transparentnými kubusmi schodísk.

Zámerom návrhu bolo, aby objekt svojou prítomnosťou dotváral dané prostredie a zvýšil jeho hodnotu. Fasádu dotvárajú kovové konštrukcie , ktoré robia oporný systém balkónovým predsadeným doskám a zároveň sú vodiacim prvokom pre popínavé rastliny. Inšpiráciou sa stala rastlina Hedrea helix (Brečtan popínavý), rastúci na tomto území  v hojnom zastúpení.

Na bývanie sú určené štyri nadzemné podlažia, ukončené pochôdznou strechou. Sekcie sú spojené garážovým priestorom, ktorý je čiastočne zapustený do terénu a vytvára podnož bytovej časti. Slúži ako predsadená záhrada pre prízemné byty a postupne prechádza do spoločnej plochy s jazerom, kde drevené móla môžu slúžiť obyvateľom pre spoločnú rekreáciu a relax.

Copyright © 2012-2023 m8arch s.r.o. Tvorba web stránok - Ján Ďuriga

+421 902 429 902 | info@m8arch.sk