moderné riešenia
27. 12.

veľkoformátové okná

Aby veľkoformátové okná pozitívne ovplyvnili energetickú bilanciu objektu, mali byť tiež umožňovať vetranie cez rámy a byť dostatočne kompatibilné s rekuperačnou jednotkou, a tým zabezpečiť optimálnu výmenu vzduchu v interiéri. V prípade veľkoformátových okien je pri realizácii nutné tiež prihliadať na správnu konštrukciu, funkčnosť rámov a detail kotvenia.

Každé veľkoformátové okno dokáže prepustiť slnečné lúče a zabezpečiť stavbe solárne zisky. Ak však výplň profilu nevykazuje dostatočnétepelno-technické požiadavky, unikne ním viac tepla, ako ste v interiéri stihli zachytiť. V takom prípade možno veľkoformátové okno považovať za energeticky nevýhodný prvok. Ak však výrobca garantuje dostatočný odpor na prestup tepla cez konštrukciu, kvalitnú výplň a správne vrstvenie skiel, pri splnení týchto základných vlastností dokážu okná zabezpečiť dostatok solárnych ziskov. Kvalitné prevedenie často vykazuje lepšiu tepelnú energetickú bilanciu než murovaná alebo montovaná konštrukcia či strecha. Pri vykurovaní tak nimi unikne menej tepla, ako keby ste otvor zamurovali.

Účelom obvodového plášťa každého objektu je zabezpečiť dostatočnú tepelnú izoláciu, znížiť tak tepelné straty a podieľaťsa na ultranízkoenergetickom štandarde stavby. Skvelé technické parametre, rapídny technický vývoj a schopnosť pasívnych solárnych ziskov spôsobili, že celé obvodové steny dnes vo vybraných častiach domu nahrádzajú veľkoformátové okná. Ich kľúčovou funkciou už preto nie je len prívod vzduchu a denného svetla, ale aj efektívne konštrukčné riešenie domu. Odjakživa sa pritom okenné otvory považovali za najslabší článok obvodového plášťa. Sú teda slabinou domu alebo nepopierateľnou energetickou výhodou?

VIAC SVETLA, VIAC TEPLA

V lete nežiaduce, v prechodnom období prospešné a v zime zas priam nevyhnutné. Slnečné lúče! Energia a najmä teplo získavané zo slnečného žiarenia predstavuje z hľadiska energeticky prospešnej výstavby domu a tepelnej pohody ohromný potenciál. Najjednoduchším spôsobom, ako získavať teplo zo slnečných lúčov je presklenie okien a správne nadimenzovanie otvorov stavby. Aj v tomto prípade preto platí, že čím väčšia plocha, ktorou prechádza svetlo, tým viac solárnych ziskov možno v prospech domácnosti zúročiť. Ako však zistiť, koľko svetla a teda aj tepla prenikne oknami do interiéru? Pri výbere okna sledujte solárny faktor skiel (SF), ktorý udáva, koľko percent celkovej slnečnej energie prepustí zasklenie v podobe tepla. 

KVALITNÝ PROFIL NESTAČÍ
Získavanie tepla zo slnečných lúčov bezprostredne neovplyvňuje iba profil okna. Teplo, ktoré prostredníctvom slnečných lúčov prenikne cez presklenie dovnútra je potrebné nejakým spôsobom v interiéri udržať. Jeho úniku síce dokáže zabrániť kvalitná výplň okien, no získané teplo by okrem toho malo byť zachytené aj jednotlivými telesami v interiéri. V rámci dispozície sa tak kumuluje v podlahe či stene, preto je z hľadiska tepelných strát obzvlášť dôležité prihliadať na správny návrh tvaru budovy, rozmery vnútorných miestností a usporiadanie zariadenia, a tým umožniť priamy prienik svetla do interiéru. Zamedzenie presvetlenia sa prejaví na nižších slnečných ziskoch, a to aj napriek tomu, že okná vykazujú vysoké kvalitatívne parametre.

 

 

 

 

Viac informácií len pre prihlásených. Neváhajte a zaregistrujte sa.

Copyright © 2012-2024 m8arch s.r.o. Tvorba web stránok - Ján Ďuriga

+421 902 429 902 | info@m8arch.sk