moderné riešenia
03. 11.

realizácia - námestie Hriňová

V Hriňovej bol úspešne realizovaný projekt, na ktorom sme spolupracovali s Ing. arch. Dušanom Bókom. Koncept revitalizácie centra mesta Hriňová sme tvorili s prihliadnutím na pulzujúce tradície s láskou k nim a k ľuďom, ktorí tu žijú.

Za všetkých, ktorí sa zaslúžili, že mesto Hriňová bolo úspešné v pridelenom grante a samotnej realizácii projektu nového námestia.

Relizácia nového námestia stála takmer 1 mil. eur, presenjšie 941 945 . Revitalizáciou centrálnej mestskej zóny Hriňová vznikla ucelená kultúrno-oddychová zóna, ktorá  slúžiť občanom mesta a jeho návštevníkom. Verejnosti budú slúžiť nové bezbariérové sociálne zariadenia, stupňovité sedenia a nový mestský mobiliár. Dôjde k zvýšeniu estetizácie centrálneho priestranstva. Výstavbou a rekonštrukciou verejného osvetlenia sa zvýši bezpečnosť v meste, dôjde k odstráneniu bariér a sprístupneniu celej zóny aj telesne postihnutým občanom. Zvýši sa konkurencieschopnosť mesta. Inšpirácie boli mnohé, ale grantová schéma neumožňovala celkom voľnú tvorbu. Ide o kompozíciu rovinných spevnených plôch a v nich situovaných vodostrekov so sochou – symbolom mesta, roztvorenej stupňovitej plochy a zelených plôch so zeleňou. Námestie bude kultúrne využité počas celého roka. Na ploche pred stupňovitými segmentami je možné v priebehu roka stavať mobilné javisko pre verejné kultúrne podujatia komorného charakteru ako sú zdobenie vianočného stromu, zahájenie folklórnych festivalov Deti pod Poľanou, Muziky pod Poľanou, tradičný Petropavlovský jarmok, trhy ľudových remesiel a napríklad aj organizovanie pravidelných farmárskych trhov, ktoré chcú v meste rozbehnúť, poprípade iné podujatia, ktoré podporia stretávanie sa ľudí, poznanie sa navzájom a hrdosť na túto časť Slovenska.


Copyright © 2012-2024 m8arch s.r.o. Tvorba web stránok - Ján Ďuriga

+421 902 429 902 | info@m8arch.sk