realizujeme jedinečné domy

cenník

   architektonická štúdia  -  domu alebo interiéru:  

Obsahuje: dizajnové riešenie vypracované v 3d,  materiálový a farebný návrh objektu, vizualizácie objektu.
Cena služieb pri tvorebe štúdie je stanovená od úžitkovej plochy objektu,
pohybuje sa  od  8 €/m²
Doba dodania: 4-6 týždňov
Investorovi je štúdia odovzdaná na výkresoch v mierke 1:100 ( pôdorysy, pohľady, charakteristické rezy) s jasným definovaním základnej hmoty, plošných výmer a odstupov.

Dodávame pre investora aj finančný odhad plánovanej investície na základe aktuálnych trhových cien a bezplatné poradenstvo, ako  dielo najjednoduchšie zrealizovať.


   projekt na stavebné povolenie:                              

Naše projekty sú vždy spracované aj z realizačnou statikou. Dôvod je jednoduchý šetríme Vám čas a peniaze. Podľa nášho projektu dom bezproblému postavíte. Často chýbajú cudzím projektom realizačné výkresy statiky, čo investorovi v konečnom dôsledku predražuje stavbu.
U nás je to inak, preto projekt obsahuje nasledovné:
- projekt architektúry  (pre územné rozhodnutie aj pre stavebné povolenie)
- projekt statiky        (na úrovni realizačnej dokumentácie)
- projekt zdravotechniky                       
- projekt  vykurovania                           
- projekt elektroinštalácie                    
- projekt domového plynovodu            
- požiarno-bezpečnostné riešenie                               
- energetické bilancie                         
- bleskozvod                                          
- rozpočet     

cena služieb pri dodaní projektu je stanovená od úžitkovej plochy objektu, pohybuje sa  od 25 €/m²
Doba dodania je:    6-10 týždňov
Investorovi je projekt odovzdaný  na výkresoch v mierke 1:100 prípadne 1:75 v 5 vyhotoveniach.

  výhody pre Vás                                                         

 01.  Projekt obsahuje kordináciu profesií nielen v dome ale aj korodináciu sietí pripojenie domu na vonkajšie inžinierske siete vyplývajúce s umiestneia Vášho pozemku.
 02.  Dom je na základe výškopisu a polohopisu osadený na pozemku do térenu z čoho vychádza aj statické riešenie stavby (na túto skutočnosť katalógvé domy úplne zabúdajú, môže to ohroziť Vašu realizáciu stavby alebo sklamanie z takto kúpeného projektu z katalógu).
 03. Dodaný rozpočet nieje vypracovaný  rozpočtárom, ktorý je iba teoretik ale priamo našou firmou, ktorá rozpočet spracuje na základe zohľadnenia všetkých súvislostí obchodných vzťahov so subdodávateľmi v danej lokalite, dostupnosti, náročnosti stavby a zadefinuje najnižšiu možnú cenu  realizácie na základe požiadaviek investora na materiálove riešenie. Takýto rozpočet môže investor pokladať za ponuku na realizáciu jeho stavby. V prípade že investora ponuka osloví dostáva investor rozpočet od m8arch ako bonus v hodnte 300 €.
 04. V prípade že je investor z Bratislavského kraja a uvažuje s možnosťou aby m8arch realizovala jeho stavbu, m8arch zabezpečí investorovi inžiniersku činnosť bezplatne. (to môže platiť aj v iných krajoch po vzájomnej dohode).
 05. Nakoľko spolupracujeme na trhu so silnými a stabilnými partnermi u nás  neplatíte zálohy za materiál alebo prácu pri stavbe domu. Platíte až po vykonaní stavebných prác ktoré, sú definované na základe harmonogramu v zmluve o dielo. Takto chránime  investíce  investora a vytvárme stabilné prostredie pre bývanie našim klientom.
V prípade záujmu, alebo otázok neváhajte a kontaktujte nás na  0902429902 alebo na info@m8arch.sk.
Napredujeme vďaka Vám.

Copyright © 2012-2017 m8arch s.r.o. Tvorba web stránok - Ján Ďuriga

+421 902 429 902 | info@m8arch.com